☰ Menu
Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Środa 02.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasady najmu lokali mieszkalnych

Najemcą mieszkania w CzTBS może zostać osoba, która w dniu objęcia lokalu nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w miejscowości Koziegłowy. Warunek ten dotyczy również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

O najem mieszkania w zasobach CzTBS może ubiegać się osoba mogąca udokumentować w momencie składania wniosku stałe źródło dochodu oraz nie przekraczająca górnej granicy dochodu określonej w ustawie z dnia 26 października 1995r „o niektórych formach popierania budownictwa społecznego”.

Dochód nie może przekroczyć 1,3 przeciętnego wynagrodzenia w województwie o:

• 20% w przypadku osoby samotnej,

• 80% w gospodarstwie składającym się z dwóch osób,

• 40% na każdą dodatkową osobę wspólnie zamieszkującą w danym mieszkaniu.

Pierwszym etapem ubiegania się o mieszkanie jest złożenie wniosku wraz z deklaracją o dochodach poświadczoną przez zakład pracy. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w biurze CzTBS lub przesłać pocztą. Nie rejestrujemy wniosków przesłanych faxem lub e-mailem.

Po złożeniu wniosek jest rozpatrywany przez komisję kwalifikacyjną. Wniosek osoby, która nie otrzymała przydziału na mieszkanie a spełnia kryteria ustawowe przedstawiony będzie na kolejnych posiedzeniach komisji.

Kolejnym etapem jest podpisanie w terminie wskazanym przez CzTBS umowy partycypacyjnej. W umowie partycypacyjnej wskazany jest termin wpłaty partycypacji. Nie dokonanie wpłaty w terminie powoduje rozwiązanie umowy partycypacyjnej.

Na miesiąc przed oddaniem mieszkania podpisywana jest z najemcą umowa najmu. Jest ona zawierana na czas nieokreślony. W umowie najmu podany jest termin wpłaty kaucji. Dokonanie wpłaty kaucji jest warunkiem otrzymania kluczy do mieszkania.

W przypadku rozwiązania umowy najmu i umowy partycypacyjnej CzTBS dokonuje zwrotu partycypacji. Partycypacja jest zwracana w wartości nominalnej.

Najemcy zwracana jest również kaucja pomniejszona o ewentualne zaległości czynszowe oraz o koszty doprowadzenia lokalu do stanu pierwotnego. Kaucja jest waloryzowana.

Zgodnie z przepisami Banku PKO BP S.A. likwidacja książeczki mieszkaniowej może nastąpić dopiero po dokonaniu wpłaty co najmniej połowy partycypacji.

 
Wytworzył:
Marta Sternal
Udostępnił:
Marta Sternal
(2014-06-09 09:53:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Sternal
(2014-06-09 09:54:01)
 
liczba odwiedzin: 154533

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X